OVERSIKT:
- Tilslutningsfly
- Møte på Gardermoen
- Transport til flyplassen
- Bagasjeservice
- Temperaturer
- Dusj på hotellrommene

Reise- og avbestillingsvilkår:
- Generelt
- Funksjonskrav
- Bestilling og betaling
- Avbestilling
- Forsikringer
- Reisedokumenter
- Forbehold
- Foto
- Klage og reklamasjon

Presseklipp

Interne sider:
 - Reiseledere Alfa Travel
 - Instruktører Seniornett

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER - GDPR  

Personvern er viktig for oss i Alfa Travel AS. Vi følger EUs personvern-forordning som gjelder fra 25. mai 2018.

Les mer her

Alfa Travel har et variert utvalg av reiserå tilby:

"Trygge Reiser for godt voksne" er den gode og avslappende ferien, med godt fellesskap og spennende utflukter. 

"Norge rundt" viser oss noen utvalgte perler av vårt langstrakte land.

Seniornett med datakurs i Syden kombinerer det nyttige med det behagelige.

Symfoni  er et samarbeid med kommuner, med egne reiser for deres pensjonister. 

Ønsker dere en skreddersydd foreningstur, gir vi dere et godt tilbud og en kvalitetssikret gjennomføring.

Tilslutningsfly
Vi ser med glede at vi i økende grad får med oss gjester fra hele landet og ikke bare fra det sentrale Østlandet. Våre gruppeturer med medreisende reiseledere flyr i hovedsak fra Gardermoen, med noen unntak.
    Det betyr at behovet for tilslutningsfly og flyplass-overnatting øker. Alfa Travel tilbyr tilslutningsfly og gunstig overnatting på Gardermoen. Ta kontakt med oss for å finne et opplegg som passer deg. Ordningen med tilslutningsfly sikrer at flyselskapet tar ansvaret for å få deg videre hvis en forsinkelse gjør at du ikke rekker neste fly. Dette betinger at billettene må bestilles gjennom Alfa Travel. Kryss av på påmeldingsskjemaet hvis du ønsker tilslutningsfly fra din hjemmeflyplass.


Enklere å møte oss på Gardermoen

Vi utvider nå vår service på Gardermoen og vil ha en uniformert representant fra vårt kontor ved Meeting Point i god tid før flyavgang og til innsjekk stenger.

Meeting Point (møtested) er en stor søyle plassert sentralt i avgangshallen.

Transport til flyplassen
Mange av våre reisende setter pris på at vi arrangerer busstransport til og fra flyplassen i Norge i forbindelse med våre reiser. Reiseledere følger bussen. Priser og påstigningssteder er oppgitt på påmeldingsskjemaet. Ønsker man ikke å benytte seg av vårt busstilbud eller kommer med fly fra andre steder i landet, møter man opp på flyplassen til avtalt tidspunkt og møtested. Informasjon kommer i posten før avreise.

Bagasjeservice
På “Trygge Reiser” er det mulig å få bagasjeservice fra ankomstflyplass. Det er reiselederne som ordner med dette og ved ankomst til hotellet vil det kunne ta litt tid før man kan forvente kofferten til rommet. Husk å krysse av på påmeldingsskjemaet om du ønsker denne hjelpen.

Temperatur
Temperaturene vi oppgir i brosjyren er gjennomsnittlige dag og natte-temperaturer målt de siste 10 årene. Informasjonen er hentet fra www.storm.no. Det er lurt å planlegge for variasjon, for været kan være både varmere og kjøligere enn det som er oppgitt.

Dusj på hotellrommene
På Sydendestinasjonene er det mest vanlig med dusj i badekar på rommene. Om dette skulle by på problemer, finnes det som regel dusjløsninger i forbindelse med Spa og bassengområder. 


REISE- OG AVBESTILLINSGVILKÅR

Generelt
Alfa Travel AS er medlem av Reisegarantifondet og forplikter seg til å rette seg etter ”Lov om pakkereiser”.


Funksjonskrav
Deltagere må (på egenhånd eller ved hjelp av egen definert ledsager):

 • Kunne gå eller forflytte seg minst 0,5 km i rolig gangfart.
 • Kunne gå opp og ned trapper i en turistbuss.
 • Kunne forsyne seg ved egen hjelp fra buffeer i restauranten. - Kunne ta hånd om personlig hygiene under oppholdet.
 • Kunne orientere seg på hotellet og i nærområdet. Fremkommer det under turen at deltagere likevel ikke fyller våre funksjonskrav, må deltageren selv bære ekstra kostnader ved f. eks. tidligere retur eller leie av hjelpepersonell o.l.

Bestilling, betaling og utsendelse av reisedokumenter
Bestilling skjer på egne påmeldingsskjemaer (i brosjyren eller på hjemmesiden).

 • Ved påmelding får deltageren tilsendt reise/reservasjonsbekreftelse og en depositumsfaktura på kr. 1.000, som må betales innen 10 dager.
 • Ca. 8 uker før avreise vil deltageren motta sluttfaktura med forfall 6 uker før avreise.
 • Ca. 3 uker før avreise er det utsendelse av reiseinformasjon, billetter og koffertlapper.

Avbestilling
Alle avbestillinger skal skje skriftlig pr. brev eller e-post.

 • Ved avbestilling etter betalt depositum og fram til 8 uker før avreise, blir depositumet tilbakebetalt bortsett fra et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. person.
 • Ved avbestilling f.o.m. 8 uker t.o.m. 6 uker før avreise, beholder Alfa Travel det innbetalte depositum.
 • Ved avbestilling f.o.m. 6 uker t.o.m. 31 dager før avreise kan kunden belastes opp til 50 % av reisens pris.
 • Ved avbestilling f.o.m. 30 dager før avreise t.o.m. avreisedag, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler pass, gis ingen refusjon.
 • Ved avbestilling grunnet egen sykdom, eller sykdom/død i nær familie, søkes refusjon fra det forsikringsselskapet vedkommende har avbestillingsforsikring i.

Reise- og avbestillingsforsikring
Alle deltagere må ha gyldig reiseforsikring med avbestillingsforsikring. Forsikringsselskapets navn skal oppgis ved påmelding.

Reisedokumenter
Alle deltagere må ha godkjent pass og reiseforsikringsbevis med på turen.

Forbehold
Det tas forbehold om endringer av rutetider og priser, forårsaket av uforutsette begivenheter som endrede tariffer, valutakurser, Force Majeure eller andre endringer i forhold til det oppsatte programmet. Noen priser oppgis som tentative (foreløpige) pga. tidsfrister for trykking av katalogen. Det tas forbehold om endring av reiseledere eller oppsatte utflukter ved uforutsette hendelser. Vi forbeholder oss retten til å kansellere en reise dersom det er for få påmeldte.

Foto
Bilder eller video som er tatt under våre turer vil kunne bli brukt i brosjyrer, hjemmeside eller i annen PR for Alfa Travel. Ønsker du å reservere deg fra slik bruk, må det gjøres til reiselederen under turen.

Klage, reklamasjon
Mener en deltager seg berettiget til å klage, må klagen straks rettes til reiseleder, som da vil forsøke å rette opp forholdet på stedet. Skriftlig klage kan sendes vårt kontor innen 14 dager etter reisens slutt.