Skip to main content

Reise- og avbestillingsvilkår

Alle deltakere forventes å ha satt seg grundig inn i reise- og avbestillingsvilkårene.
Vi forutsetter videre at våre kunder har gjort seg kjent med alt utlevert materiale, som reisebekreftelse, evt. program og praktiske opplysninger

NB! Spesielle betingelser pga Corona-situasjonen:
Våre gjester må være fullvaksinerte mot covid-19 på våre reiser.

Bestilling, betaling og utsendelse av reisedokumenter
Bestilling skjer via våre hjemmesider alfatravel.no, pr. e-post eller på telefon 32 25 08 70

• Ved påmelding får deltakeren tilsendt et reisebevis/en reisebekreftelse og en depositumfaktura på kr. 2.000,-, som må betales innen 10 dager
• ca. 8 uker før avreise vil deltakeren motta sluttfaktura med forfall 45 dager før avreise
• ca. 3 uker før avreise er det utsendelse av reiseinformasjon og billetter/reisebevis

Avbestillingsvilkår
Alle avbestillinger skal skje skriftlig pr. brev eller e-post

• Ved avbestilling etter betalt depositum og fram til 60 dager før avreise, tilbakebetales kr 1 000,- av depositumet pr. person
• Ved avbestilling f.o.m. 60 dager og fram til 45 dager før avreise, beholder Alfa Travel innbetalt depositum
• Ved avbestilling f.o.m. 45 dager før avreise t.o.m. avreisedag, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler pass eller nasjonalt id-kort med reiserett (gyldig i EØS og Sveits), gis ingen refusjon
• Ved avbestilling grunnet egen sykdom, eller sykdom/død i nær familie, søker kunde refusjon fra eget forsikringsselskap

Reise- og avbestillingsforsikring
Alle deltakere må ha gyldig reiseforsikring. Forsikringsselskapets navn skal oppgis ved påmelding

Reisedokumenter/pass
Alle deltakere må ha gyldig pass eller nasjonalt id-kort med reiserett (gyldig i EØS og Sveits) samt reiseforsikringsbevis med på turen

Forbehold
Det tas forbehold om trykkfeil, endringer av rutetider og priser som er forårsaket av uforutsette begivenheter som endrede tariffer, valutakurser, Force Majeure eller andre endringer i forhold til det oppsatte programmet. Noen priser kan oppgis som tentative (foreløpige) pga uavklarte priser ved lanseringstidspunktet for reisen. Det tas forbehold om endring av reiseledere eller oppsatte utflukter ved uforutsette hendelser. Vi forbeholder oss retten til å kansellere en reise dersom det er for få påmeldte

Spesielle ønsker
Spesielle ønsker når det gjelder rom, rombeliggenhet eller lignende vil bli formidlet til hotellet, men det kan ikke garanteres at ønsker blir innfridd

Helsetilstand
På våre reiser må deltaker være selvhjulpen (på egen hånd eller ved hjelp av egen definert ledsager). Dette innebærer bl.a. å
- kunne håndtere sin egen bagasje, med få unntak (se generell info)
- kunne gå i trapper i en turistbuss
- kunne gå/bevege seg minst 500 meter i rolig gangfart
- kunne gå i et jevnt tempo og holde følge med gruppen, dersom man deltar på utflukter
- kunne orientere seg på hotellet og i nærområdet
Det kan ikke forventes at våre reiseledere skal bistå med dette

Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må gis beskjed om ved påmelding.
Likeledes må man ved påmelding opplyse om spesielle behov som allergier, sykdommer eller handicap som er relevante for gjennomføring av reisen

Vi forbeholder oss retten til å avbryte oppholdet for deltakeren og/eller be vedkommende om å avstå fra en utflukt eller et arrangement uten tilbakebetaling, dersom dette kan begrunnes med deltakerens mentale eller fysiske tilstand og/eller generende oppførsel. Dette inkluderer påvirkning av alkohol eller narkotiske stoffer og andre forhold som utgjør en fare for eller er til skade for deltakeren selv, andre reisende, ansatte eller eiendom.
Deltakeren må selv bære ekstra kostnader ved f. eks. tidligere retur eller leie av hjelpepersonell o.l. når krav ikke innfris

Personvernregler - GDPR
Vi følger EUs personvernforordning. For mer informasjon se her eller kontakt oss på telefon 32 25 08 70 eller post@alfatravel.no

Klage, reklamasjon
Mener en deltaker seg berettiget til å klage, må klagen straks rettes til reiseleder, som da vil forsøke å rette opp i forholdet på stedet. Skriftlig klage kan sendes vårt kontor innen 14 dager etter reisens slutt

 

Fulltekstsøk
Kontakt oss
Adresse:
Alfa Travel AS
Stasjonsgata 34
3300 Hokksund
  • RGF Logo