Symfoni

Symfoni – et verktøy i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre
 

Symfoni er et idealistisk program som gjennomføres i samarbeid med kommuner, bydeler, eldresentre og frivillige lag og foreninger. Symfoni ble startet i 2003 som et gruppemetodisk program for å gi eldre muligheter til bedret sosialt nettverk, optimalisert helse, opplevelse av trygghet og mestringsstrategier

For å gjøre programmet mer effektivt, inkluderer Symfoni en utenlandsreise, som skal oppleves lystbetont og trygg. Under oppholdet legges grunnlaget for gruppeprosesser, som følges opp etter reisen

Ta kontakt med oss for mer informasjon